Sygdomspolitik

Kombineret vuggestue og børnehave

Et barn er sygt, når det har feber 38°, diarre, opkast, eller hvis ikke det kan følge en normal hverdag.


For at mindske risikoen for smittespredning, skal et barn have været feberfri i 24 timer, eller ikke haft diarre eller opkast i 48 timer før vi modtager dem igen. Samtidig skal barnet kunne følge en almindelig hverdag.


Der er forskel på hvordan et sygt barn trives i Troldehuset eller derhjemme. Derhjemme er der ikke de samme indtryk, og barnet skal ikke præstere på samme måde, så derfor kan man i nogle tilfælde opleve at barnet ”blomstre” op når man får det hjem, men vid at vi ikke sender børn hjem medmindre vi vurdere at barnet har brug for det.


Vi henviser til at man kan læse mere på;


https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2013/Publ2013/Smitsomme-sygdomme-hos-b%C3%B8rn-og-unge,-d-,-Vejledning-til-forebyggelse-i-insitutioner-og-skoler.ashx


https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge/Information-til-foraeldre

 

Covid-19


Lige nu står vi som bekendt i en helt ny situation med Coronavirus. Det er en udfordring, for jer såvel som for os, for hvornår er barnet for syg til at komme i Troldehuset? Og hvornår er hoste og snot ikke længere bare hoste og snot? Faktum er at vi går lidt på line i denne situation. Vi ved at børn har få eller ingen symptomer på Covid-19, og derfor er det at vi er nødt til at reagere på hoste som et muligt symptom. Når et barn hoster, gør det det spontant, og pludseligt hvorfor det ikke altid husker at holde sig for munden (hoste i ærmet) hvorfor en evt. virus hurtigt kan spredes. Derfor sender vi børn hjem når de udvikler hoste, så de for en sikkerheds skyld kan blive hjemme til de har været symptomfri i 48 timer, eller blive testet for Covid-19 hvilket vi anbefaler. 


I forbindelse med Covid-19, skal barnet have været symptomfri i 48 timer, eller fremvise en negativ Corona test.


I kan læse mere om Covid-19 på;


https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Symptomer-090720.ashx?la=da&hash=B409FD341FC2AD1A8923EE768ED2536668A99199

Sygdomspolitik

Troldehuset      -      Vendsysselvej 8      -      9460 Brovst      -      98 23 82 86      -      troldehuset.brovst@gmail.com