Sol politik

Kombineret vuggestue og børnehave

Sol politik

I Troldehuset henviser vi til solpolitikken i Jammerbugt kommune.

https://www.jammerbugt.dk/media/2914194/solpolitik.pdf

 

Da solen er en forudsætning for dannelse af D-vitamin og da udendørs aktivitet er vigtigt i forbindelse med fysik aktivitet, er det ikke målet at undgå solen, men at omgås solen fornuftigt. (kilde: sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om solbeskyttelse.)


Målet med solpolitikken er:
-At beskytte børnene mod solens UV-stråler.

-At give børnene fornuftige solvaner tidligt i livet.

På baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse har Børne- og familieudvalget i Jammerbugt kommune besluttet, at Dagtilbuddet i samarbejde med forældrene skal tage ansvar for at skabe solsikre rammer for børnene.


Solpolitikken skal følges i perioden fra april til september for at sikre, at ingen børn eller voksne oplever at blive røde, forbrændte og/eller solskoldede.

Solpolitikken skal følges mellem kl. 12 og 15 eller når UV-indekset er 3 eller højere.

 

Retningslinjer for Dagtilbuddet:

-Sørge for rigelig skygge på legepladsen, f.eks. Træer/ overdækning/solsejl.
-Smøre børnene med rigelig vandfast solcreme, hvor tøjet ikke dækker.
-Personalet skal være gode, sol sikre rollemodeller for børnene.
-Minde forældrene om indholdet af solpolitikken hvert år i april.
-Orienterer nye forældre om solpolitikken.
-Evaluerer solpolitikken hvert år efter september.

 

 

Retningslinjer for forældre:

-På dage, hvor der varsles stærk sol og høj UV - stråling skal børnene have let tøj

 på, som dækker kroppen. Ingen bare skuldre.
-Sørge for at der er let og brugbart tøj til rådighed i Troldehuset.
-Sikre at barnet har en bredskygget hat med navn i, ikke kasket.
-Tale med deres barn omkring fornuftige solvaner.
-Være i dialog med personalet, såfremt der er særlige hensyn omkring ophold i

  solen.

 

For at beskytte børnene mod solskoldning og derved forebygge de følgesygdomme som solskoldning kan medføre, skal overordnede retningslinjer følges i et samarbejde mellem forældrene og Troldehuset.

 

Troldehuset      -      Vendsysselvej 8      -      9460 Brovst      -      98 23 82 86      -      troldehuset.brovst@gmail.com