Omsorgsplan

Kombineret vuggestue og børnehave

Omsorgsplan

Ved dødsfald:

Vi tager kontakt til de efterladte ved besøg, og indhenter tilladelse til at vidregive oplysninger vedr. dødsfaldet til forældregruppen.

Vi flager på halv stang, og ved samling tænder vi stearinlys og synger en sang. Vi snakker med børnene om det skete. Forældrene informeres med et opslag på tavlen om det skete.

Mindst to personer fra personalegruppen deltager ved begravelsen/bisættelsen. Vi afsætter ekstra tid og viser hensyn til barnet og familien ved barnets tilbagevenden til Troldehuset, og i tiden der følger.

Vi skal tale med børnene om det skete, både uopfordret og på barnets foranledning.

 

Ved alvorlig sygdom eller ulykke:

Vi skal samarbejde med familien. Vi skal indhente oplysninger om, hvordan vi bedst mulig støtter barnet og familien.


Ved brand i Troldehuset:

De ansatte sørger for, at få alle børnene ud og samle dem på jordmarken, som vi har aftalt og som er synlig gjort i Troldehuset. Der skal ringes til brandvæsnet og ejer, hvis ikke hun er tilstede. Ejeren sørger for at tage kontakt til forældrene. Imens de ansatte følger børnene hen på skolen, som vi har fået lov til at benytte i sådan en situation.

 

Ved dødsfald eller alvorlig ulykke i Troldehusets varetægt:

Vi skal udøve førstehjælp og tilkalde hjælp.

En fra personalegruppen tager med på hospitalet.

Institutionens leder har ansvaret for at barnets forældre kontaktes.

Vi skal arrangere afhentning af de børn, der er præget af situationen.

Forældregruppen skal mundtligt informeres om det skete. Gerne ved et fælles møde.

Lederen har ansvaret for at kontakte forvaltnings chefen, hvor det videre forløb nærmere aftales.

Troldehuset      -      Vendsysselvej 8      -      9460 Brovst      -      98 23 82 86      -      kontakt@troldehuset.com