Inklusion

Kombineret vuggestue og børnehave

Inklusion

For at definere inklusion har vi valgt at bruge nogle af Bent Madsen, som er leder af Nationalt center for Inklusion. Han siger:


Inklusion handler om at sørge for, at børn med vanskeligheder af den ene eller anden grad kan være aktive deltagere i fællesskabet, hvilket alle børn har krav på. [1]

 

Derud fra tolker vi, at det er vores opgave i arbejdet med børnene, at få inkluderet de børn, som har større eller mindre vanskeligheder i forhold til at indgå i fællesskabet med de andre børn og de voksne.


Det er af mindre betydning hvilke begrænsninger disse børn har, det vi skal fokusere på er hvilke ressourcer disse børn har og bruge dem i arbejdet med at få børnene til at deltage aktivt i fællesskabet.

 

I praksis vil vi inddrage disse børn i vores læreplansarbejde og på den måde have en fokus på disse børn helt tæt på.

 

I sommeren og efteråret 2011 har vi fx haft et læreplanstema, som hed venskab. I dette tema havde vi fokus på at alle børn havde et tilhørsforhold til mindst en gruppe og de havde mindst et barn, som ven. På denne måde var vi med til at inddrage de børn, som havde lidt svært ved nogle ting i forhold til det at få venner og der var en aktiv voksen til at støtte de børn i processen.

 

Udover vores læreplansarbejde har vi selvfølgelig også inklusion med i vores hverdag, fx ved samling om formiddagen. Ved samling sidder vi på gulvet og gennemgår forskellige ting, det kræver, at børnene sidder stille i en tid og lytter til hvad der sker. Ikke alle børn kan magte det på samme måde, så der er plads til at vi på forskellige måder indgår i dette fællesskab. Nogle har brug for at sidde hos en voksen for at føle sig tryg og andre har brug for at sidde lidt for sig selv. Nogle har brug for hjælp til at holde fokus og andre kan ikke magte at holde fokus i så lang tid.


Der er plads til alle variationer og vi tager hensyn til hvad det enkelte barn er i stand til og arbejder hen imod at deltage aktivt som de fleste i fællesskabet.

 

I Troldehuset handler det i bund og grund om at der skal være plads til alle og at vi accepterer, at vi ikke alle er ens. Der skal være plads til forskelligheder og vi skal støtte op omkring disse forskelligheder, hvis de bliver en ulemper for det enkelte barn.


[1] Inklusion JA TAK, artikel på BUPL´s hjemmeside fra 22-09-2011.

Troldehuset      -      Vendsysselvej 8      -      9460 Brovst      -      98 23 82 86      -      kontakt@troldehuset.com