Anti-bidepolitik

Kombineret vuggestue og børnehave

Anti-bidepolitik

At bide er et kendt reaktionsmønster i vuggestue og børnehavealderen, men det er ikke et acceptabelt kommunikationsmiddel. Vi har i Troldehuset udarbejdet denne anti-bidepolitik som beskriver hvordan vi tager hånd om denne problemstilling.

 

Hvorfor bider barnet?

Når et lille barn bider, er det vigtigt at vi voksne forstår og anerkender, at barnet ikke ønsker at gøre andre ondt og ikke gør det af ond vilje. Derimod skal det ses som barnets forsøg på at udtrykke en følelse, som det ikke mestre at kommunikere på anden vis.

Det kan være fordi barnet ikke kan udtrykke sig verbalt, og derigennem give

udtryk for sin frustration, glæde, nysgerrighed, ønske om kontakt osv.

Det er derfor vores ansvar som voksne, at forsøge at forstå hvad det er barnet forsøger at give udtryk for, så vi kan hjælpe barnet med at lære andre kommunikationsmuligheder - for at bide er ikke acceptabelt.

 

Forebyggende indsatser:

Vi taler med børnene om gode relationer til hinanden og om følelser. Vi bruger bl.a. bøger og billedmateriale med forskellige ansigtsudtryk (glad, ked, sur), for at gøre det visuelt for børnene.

Vi vælger, så tit det er muligt, at opdele børnene i mindre grupper. Dette for at skabe en mere nærværende voksenkontakt sammen med kun få andre børn, hvilket også skaber færre konflikter blandt børnene.

Vi går meget ud på legepladsen, da fysisk aktivitet og plads giver gode rammer for at skabe positive relationer blandt børnene. Vi har fokus på at understøtte det gode samvær mellem børnene. Dette gøres ved at støtte og hjælpe børnene til at kontakte hinanden på en positiv måde. Vi har også fokus på at støtte børnene i at danne og vedligeholde legerelationer. Vi griber ind når der opstår konflikter og hjælper børnene til at sætte ord på deres følelser.

 

Når et barn bliver bidt:

Det gør meget ondt at blive bidt, så naturligvis trøster vi barnet og anerkender dets følelser i situationen. Det er vigtigt at vi tager hånd om, at barnet også er blevet meget forskrækket.

Vi er meget opmærksomme på at arbejde med relationen mellem det bidte barn og det bidende barn.

 

Ved afhentning af barnet, informerer vi forældrene om at deres barn er blevet bidt.

Som forældre bliver man forskrækket (og ofte også ked af det og/eller vred) over at opleve at éns eget barn er blevet bidt af et andet barn.

Vi er opmærksomme på, at forældrene har behov for at vide, at vi tager hånd om sagen, så godt som vi kan - og at vi tager det meget alvorligt, når et barn bider.

 

 

Gode råd til forældre til barnet, som er blevet bidt :

 

    • Anerkend dit barns følelser og lad det vide at det ikke er i orden at bide.

          Eks. ved at trøste barnet: ”Det var synd … Nej man må ikke bide. Det              gjorde ondt på dig, så blev du ked af det…”

    • Undgå at tale ”grimt” om det barn, som har bidt. Husk på at barnet ikke har bidt af ond vilje eller for at skade andre børn.

 

    • I stedet er det bedre at trøste sit barn endnu engang, hvis det stadig gør ondt eller barnet selv bringer det på bane.

 

    • Kontakt personalet hvis I har brug for at snakke med personalet om det

 

 

Når et barn bider:


Vi siger ”Stop!” både verbalt og kropsligt, her gør vi brug af babytegn og viser tydeligt Stop-tegnet – roligt, men bestemt.

Med små børn er det meget vigtigt at de voksnes kropssprog og ansigtsmimik er tydeligt og passer sammen med det der bliver sagt.

 

Vi sætter ord på hvad det bidte barn føler, uden at skamme det bidende barn ud. Her er det vigtigt at vi holder en stille og anerkendende tone i vores stemmeleje: ” Se, han/hun blev ked af det … han/hun græder … uh det gjorde ondt… Nu skal vi puste på det og trøste ham/hende…

 

Derefter 

  1. Vi ”går på opdagelse i” hvad der mon lå til grund for at barnet bed det andet barn.

For eksempel ved at spørge barnet:

”Blev du sur på ham/hende? ” 

 ”Vil du også være med i legen?”

Her er vi opmærksomme på at anerkende barnets følelser.


     2. Vi guider barnet til andre handlemuligheder.

For eksempel ved at sige:

Husk at sige ”Stop” hvis der er noget du ikke vil have”,

”Skal vi spørge om du også må være med? ”

Her er vi opmærksomme på at vise og støtte barnet i andre handlemuligheder.

 

 

Ved afhentning af barnet orienterer vi forældrene om at barnet har bidt.

Som forældre kan det være svært at tackle at éns barn bider. Der er ingen

forældre, som ønsker at deres barn skal komme til at gøre ondt på andre.

Vi er opmærksomme på, at forældrene har behov for at vide, at vi tager hånd om

sagen, så godt som vi kan - og at vi tager det meget alvorligt, når et barn bider.

 

I Troldehuset har vi fokus på det gode børnemiljø og herunder også den gode dialog og det gode med forældresamarbejde. Med denne anti-bidepolitik håber vi at have synliggjort de faglige overvejelser, som ligger til grund for vores pædagogiske praksis.

 

 

Udarbejdet af Troldehuset Juli 2020

Troldehuset      -      Vendsysselvej 8      -      9460 Brovst      -      98 23 82 86      -      troldehuset.brovst@gmail.com