Virksomhedsplan

Kombineret vuggestue og børnehave

Virksomhedsplan

Normering og fysiske rammer: 


Troldehuset er en privat integreret institution med plads til 27 børn i alderen 0 – 6 år.

Troldehuset er i et ældre hus med 2 etager. Underetagen består af 3 stuer, køkken-alrum, toilet og garderobe. Overetagen er et dejligt stort rum med loft i kip, samt et personaletoilet.

Huset er i alt på ca. 155 m2, hvor noget af det er nyere tilbygning.

i 2019 fik vi etableret en køkkenhave på en grund tæt på Troldehuset, hvor der vi dyrker grøntsager, blomster og krydderier.

 

Vores legeplads er dejlig stor med godt læ og skygge fra gamle frugttræer. En del af legepladsen er belagt med fliser ca. 80 m2, der giver børnene mulighed for at cykle og benytte andre køretøjer. Resten af legepladsen er med græs, hvor vi har stor sandkasse, gynger, rutchebane, legehuse, balancebom, kravlenet og stort legetårn.

 

I hverdagen har vi vores institution delt op i 3 stuer. Vuggestuebørn er ovenpå, mellemgruppen er i to sammenhængende stuer i underetagen og ældstegruppen har den ”nye” stue.

 

Troldehuset ligger i Arentsminde, som er en lille landsby med ca. 408 indbyggere. I byen er der fx to legepladser, kulturcentret med gymnastiksal, en lille skov og fodboldbaner, som vi alt sammen ligger i gåafstand til og derfor benytter os meget af.


Der gives fuld forplejning i Troldehuset:

 • Morgenmad til kl. 8:00.
 • Formiddagsmad kl. 8.30, som består af forskellige slags hjemmebagt brød og frugt, rugbrød til middag
 • Og eftermiddagsmad med brød og frugt.


Der gives lejlighedsvis varm mad til middag 1 gang om ugen.


Arbejdsmetoder:

Vi tilrettelægger aktiviteter i forhold til børnenes interesser og behov mellem målrettede, faste og spontane aktiviteter. Vi vægter fri leg højt.

Vi tager udgangspunkt i Lotte Sallings "Snakkepakker" og arbejder derudfra struktureret i vores hverdag med sprog og motorik som to ting der hænger sammen.

Vi inddrager også de pædagogiske læreplaner i vores arbejde med "snakkepakker" og inddrager alle af de seks læreplanstemaer i hvert forløb.


Eksempler på aktiviteter for alle børn:

 • Sang og sanglege (vi holder samling hver dag kl. 9.00, hvor vi synger, gennemgår hvilken dag det er, dato, måned, årstid, vejret og snakker om snakkepakke ordet)
 • Højtlæsning
 • Forskellige kreative aktiviteter, klippe, tegne, male o.s.v.
 • Spil - puslespil
 • Madlavning
 • Udegrupper
 • Aktiviteter for kommende skolebørn
 • Sproggrupper
 • Temaarbejde i forhold til vores snakkepakkeord
 • Projekter/årstidens temaer
 • Børnenes fødselsdage fejres i Troldehuset med gave til barnet
 • Ture ud af huset fx skov, mark, strand, andre puljer/børnehaver Bedsteforældredag
 • Camping
 • Legestue hver anden uge med Børnehuset i Langeslund skoles gymnastiksal
 • Fællesaktiviteter sammen med puljeordningerne
 • Gymnastikdag i ØAH-hallen
 • Zoo
 • Store legedag


For at skabe en åben, tryg og omsorgsfuld atmosfære gør vi flg.:

 • Holder kontaktmøde ved barnets start og igen ca. 3 måneder efter start.
 • Informere om børnenes hverdag til jer forældre på vores info tavle og på vores forældregruppe på facebook.
 • Vi laver et månedligt nyhedsbrev, med informationer til forældrene og datoer for kommende aktiviteter.
 • Forventer at få relevant oplysninger om barnets liv udenfor institutionen.
 • Giver børnene en god velkomst ved start og til hverdag. Vi kommer ned i garderoben og tager imod jer om morgenen.
 • Respektere børnenes forskelligheder.
 • Tager vare på den fysisk omsorg såsom mad, påklædning, toiletbesøg og hygiejne.
 • Tager vare på den psykiske omsorg ved at vise forståelse og respekt for barnets følelser.


For at skabe et sted hvor børn og voksne trives og respektere hinanden og ligeledes føler sig som en del af fællesskabet med egne kendetegn og særpræg mener vi at:


 • Det er vigtigt, at både børn, forældre og personale er glade for at komme i institutionen.
 • Det er vigtigt, at der er en god omgangstone.
 • Børnene skal lære og tage hensyn til hinanden trods deres forskelligheder.


For at få et godt kendskab til det enkelte barn, således at vi kan støtte det i et personligt udviklingsforløb og styrke dets selvværd gør vi følgende:


 • Holder kontaktmøde ved barnets start i Troldehuset.
 • Holder et 3 måneders møde om hvordan det går.
 • Holder samtale når barnet fylder 3 år og inden skolestart.
 • Foretager forskellige observationer.
 • Forventer information fra forældrene om forhold, der er relevant for barnets trivsel i institutionen.
 • Giver barnet gode oplevelser.
 • Giver barnets mulighed for at prøve dets grænser af.
 • Vi ser barnet og holder af det som det er.
 • Vi bruger "Alle med" skema to gange om året til en vurdering af hvert enkelte barns udvikling.
 • Vi respektere legen, som børnenes mulighed for at udvikle sig på forskellige områder:
 • Udvikle venskaber, samvær og opleve glæde.
 • Oplever konflikter som skal løses.
 • Udvikler samarbejdsevner/forståelse for andre børn.
 • Udvikler sig sprogligt og motorisk.
 • Børnene må lege hvor de vil, dog med enkelte undtagelser.
 • Vi forsøger, at indrette institutionen med forskellige lege/aktivitetstilbud.
 • Vi har små legekroge, hvor børnene ikke føler sig konstant overvågede.
 • Børnene må lege på legepladsen, når en voksen følger med.
 • Vi køber legetøj og beskæftigelsesmateriale udfra børnenes interesser og alder.
 • Børnene vælger selv hvilket legetøj de vil lege med.
 • Vi lærer børnene at passe på legetøjet ved at gribe ind, hvis legen bliver uhensigtsmæssig.
 • Vi bestræber os på, at lære børnene at rydde op, når de er færdige med at lege.
 • Vi lærer børnene at vise ansvar for hinanden ved at støtte/vejlede i konflikter, samt ved at tage børnene alvorligt, når de beder om vores hjælp.
 • Vi håber på denne måde, at kunne give medansvar og medbestemmelse i deres dagligdag.


Troldehusets målsætning:

At arbejde med børnenes sociale kompentencer/omgangsformer og udvise Empati.

Vi vil arbejde på:

 • At hele personalegruppen bruger Empati ved at sætte ord på børnenes følelser og handlinger.
 • At drejebogen vedrørende overgangen fra dagpleje/Troldehuset, Troldehuset/børnehave, Troldehuset/skole kommer til og virke optimalt i dagligdagen.


For at få en god overgang er det vigtigt:

 • At få informationer fra børnenes trivsel og familære forhold.
 • At besøge skolen ved opstart og evt. besøg af tidligere børn.
 • At arbejde målrettet med børn med særlige behov.


Troldehuset      -      Vendsysselvej 8      -      9460 Brovst      -      98 23 82 86      -      troldehuset.brovst@gmail.com