Omsorgsplan

Ved dødsfald:

Vi tager kontakt til de efterladte ved besøg, og indhenter tilladelse til at vidregive oplysninger vedr. dødsfaldet til forældregruppen.

Vi flager på halv stang, og ved samling tænder vi stearinlys og synger en sang. Vi snakker med børnene om det skete. Forældrene informeres med et opslag på tavlen om det skete.

Mindst to personer fra personalegruppen deltager ved begravelsen/bisættelsen. Vi afsætter ekstra tid og viser hensyn til barnet og familien ved barnets tilbagevenden til Troldehuset, og i tiden der følger.

Vi skal tale med børnene om det skete, både uopfordret og på barnets foranledning.

 

Ved alvorlig sygdom eller ulykke:

Vi skal samarbejde med familien. Vi skal indhente oplysninger om, hvordan vi bedst mulig støtter barnet og familien.


Ved brand i Troldehuset:

De ansatte sørger for, at få alle børnene ud og samle dem på jordmarken, som vi har aftalt og som er synlig gjort i Troldehuset. Der skal ringes til brandvæsnet og ejer, hvis ikke hun er tilstede. Ejeren sørger for at tage kontakt til forældrene. Imens de ansatte følger børnene hen på skolen, som vi har fået lov til at benytte i sådan en situation.

 

Ved dødsfald eller alvorlig ulykke i Troldehusets varetægt:

Vi skal udøve førstehjælp og tilkalde hjælp.

En fra personalegruppen tager med på hospitalet.

Institutionens leder har ansvaret for at barnets forældre kontaktes.

Vi skal arrangere afhentning af de børn, der er præget af situationen.

Forældregruppen skal mundtligt informeres om det skete. Gerne ved et fælles møde.

Lederen har ansvaret for at kontakte forvaltnings chefen, hvor det videre forløb nærmere aftales.

 

Ved Skilsmisse: 

Troldehusets personale vil ALTID tage udgangspunkt i barnet og være talerør for barnets TRIVSEL.

 

Barnet har brug for en nærværende og anerkendende voksen.

Barnet er i sorg, og har brug for EKSTRA tryghed, fysisk omsorg og en udenforstående voksen til at kunne få åbnet for sine følelser.

Barnet har brug for, at far/mor og institutionen er åbne overfor hinanden og samarbejder om barnets trivsel.

 

Personalet i troldehuset forholder sig ALTID neutral i forældrenes konflikt. 

Personalet må IKKE ”tilbageholde” barnet fra den anden forældre medmindre der er skriftlig kendelse fra statsforvaltningen.

Personalet har pligt til at informere begge forældre om eventuelle møder, samtaler osv.

 

Forældrene har et FÆLLES ansvar for barnets TRIVSEL, samt ansvar for at kommunikationen mellem dem foregår på en hensigtsmæssig måde.

Forældre skal respektere at troldehuset IKKE er stedet hvor far og mor tager deres konflikter.