Virksomhedsplan

Normering og fysiske rammer: 


Troldehuset er en privat integreret institution med plads til 27 børn i alderen 0 – 6 år.

Troldehuset er i et ældre hus med 2 etager. Underetagen består af 3 stuer, køkken-alrum, toilet og garderobe. Overetagen er et dejligt stort rum med loft til kip, samt et personaletoilet.

Huset er i alt på ca. 155 m2, hvor noget af det er nyere tilbygning.

i 2019 fik vi etableret en køkkenhave på en grund tæt på Troldehuset, hvor vi dyrker grøntsager, blomster og krydderurter. 

 

Vores legeplads er dejlig stor med godt læ og skygge fra gamle frugttræer. En del af legepladsen er belagt med fliser ca. 80 m2, der giver børnene mulighed for at cykle og benytte andre køretøjer. Resten af legepladsen er med græs, hvor vi har stor sandkasse, gynger, rutchebane, legehuse, balancebom, kravlenet og stort legetårn.

 

I hverdagen har vi vores institution delt op i 2 stuer.Vuggestuen - Pindsvinene er i 2 sammenhængende stuer i underetagen og ældstegruppen - Rævene er i den "nye" stue i underetagen, samt i stuen ovenpå. 


Troldehuset ligger i Arentsminde, som er en lille landsby med ca. 500 indbyggere. I byen er der fx to legepladser, kulturcentret med gymnastiksal, en lille skov og fodboldbaner, som vi alt sammen ligger i gåafstand til og derfor benytter os meget af.


Troldehuset har madpakkeordning hvilket betyder at børnene har 2 madpakker med - en til middagsmad og en til eftermiddagsmad. Morgenmad og formiddagsmad sørger vi for. Dette kan man læse mere om under punktet kostpolitik


 • Morgenmad til kl. 8:00.
 • Formiddagsmad kl. 8.30, som består af forskellige slags hjemmebagt brød og frugt.


Der gives lejlighedsvis varm mad - gerne over bål til middag, tilberedt med egne grøntsager fra grøntsagshaven.


Arbejdsmetoder:

Vi tilrettelægger aktiviteter i forhold til børnenes interesser og behov mellem målrettede, faste og spontane aktiviteter. Vi vægter fri leg højt.Eksempler på aktiviteter for alle børn:

 • Sang og sanglege (vi holder samling hver dag kl. 9.00, hvor vi synger, gennemgår hvilken dag det er, dato, måned, årstid, vejret.)
 • Højtlæsning
 • Forskellige kreative aktiviteter, klippe, tegne, male o.s.v.
 • Spil - puslespil
 • Udegrupper
 • Aktiviteter for kommende skolebørn
 • Sproggrupper
 • Projekter/årstidens temaer
 • Børnenes fødselsdage fejres i Troldehuset med gave til barnet
 • Ture ud af huset fx skov, mark, strand, andre puljer/børnehaver Bedsteforældredag
 • Legestue hver uge i Langeslund skoles gymnastiksal
 • Zoo
 • Store legedag


For at skabe en åben, tryg og omsorgsfuld atmosfære gør vi flg.:

 • Holder opstartssamtale ved barnets start og en opfølgningssamtale ca. 3 måneder efter start.
 • Informere om børnenes hverdag til jer forældre på vores info tavle og på vores forældregruppe på facebook.
 • Vi laver et månedligt nyhedsbrev, med informationer til forældrene og datoer for kommende aktiviteter.
 • Forventer at få relevant oplysninger om barnets liv udenfor institutionen.
 • Giver børnene en god velkomst ved start og til hverdag. Vi kommer ned i garderoben og tager imod jer om morgenen.
 • Respektere børnenes forskelligheder.
 • Tager vare på den fysisk omsorg såsom mad, påklædning, toiletbesøg og hygiejne.
 • Tager vare på den psykiske omsorg ved at vise forståelse og respekt for barnets følelser.


For at skabe et sted hvor børn og voksne trives og respektere hinanden og ligeledes føler sig som en del af fællesskabet med egne kendetegn og særpræg mener vi at:


 • Det er vigtigt, at både børn, forældre og personale er glade for at komme i institutionen.
 • Det er vigtigt, at der er en god omgangstone.
 • Børnene skal lære og tage hensyn til hinanden trods deres forskelligheder.


For at få et godt kendskab til det enkelte barn, således at vi kan støtte det i et personligt udviklingsforløb og styrke dets selvværd gør vi følgende:


 • Holder opstartssamtale ved barnets start i Troldehuset.
 • Holder en opfølgningssamtale om hvordan det går.
 • Holder samtale når barnet fylder 3 år og inden skolestart.
 • Foretager forskellige observationer.
 • Forventer information fra forældrene om forhold, der er relevant for barnets trivsel i institutionen.
 • Giver barnet gode oplevelser.
 • Giver barnet mulighed for at prøve dets grænser af.
 • Vi ser barnet og holder af det som det er.
 • Vi bruger "Alle med" skema to gange om året til en vurdering af hvert enkelte barns udvikling.
 • Vi respektere legen, som børnenes mulighed for at udvikle sig på forskellige områder:
 • Udvikler venskaber, samvær og opleve glæde.
 • Oplever konflikter som skal løses.
 • Udvikler samarbejdsevner/forståelse for andre børn.
 • Udvikler sig sprogligt og motorisk.
 • Børnene må lege hvor de vil, dog med enkelte undtagelser.
 • Vi forsøger, at indrette institutionen med forskellige lege/aktivitetstilbud.
 • Vi har små legekroge, hvor børnene ikke føler sig konstant overvågede.
 • Børnene må lege på legepladsen, når en voksen følger med.
 • Vi køber legetøj og beskæftigelsesmateriale udfra børnenes interesser og alder.
 • Børnene vælger selv hvilket legetøj de vil lege med.
 • Vi lærer børnene at passe på legetøjet ved at gribe ind, hvis legen bliver uhensigtsmæssig.
 • Vi bestræber os på, at lære børnene at rydde op, når de er færdige med at lege.
 • Vi lærer børnene at vise ansvar for hinanden ved at støtte/vejlede i konflikter, samt ved at tage børnene alvorligt, når de beder om vores hjælp.
 • Vi håber på denne måde, at kunne give medansvar og medbestemmelse i deres dagligdag.


Troldehusets målsætning:

At arbejde med børnenes sociale kompentencer/omgangsformer og udvise Empati.

Vi vil arbejde på:

 • At hele personalegruppen bruger Empati ved at sætte ord på børnenes følelser og handlinger.
 • At barnet får en god opstart i Troldehuset og en god overgang fra at være Troldebarn til og være skolebarn. 


For at få en god overgang er det vigtigt:

 • At få informationer fra børnenes trivsel og familære forhold.
 • At mor/far og barn kommer på besøg i Troldehuset inden barnets opstart.
 • At besøge skolen ved opstart og evt. besøg af tidligere børn.
 • At arbejde målrettet med børn med særlige behov.