Vedtægter for forældrebestyrelsen

Generelt:


  1. Bestyrelsen består af 5 personer blandt forældrene. Der vælges 3 nye hver 2. år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær, desuden 2 suppleanter. Leder eller en medarbejderrepræsentant skal være tilstede med møderne, dog uden stemmeret. 
  2. Bestyrelsesmøder laves i samarbejde med Troldehuset efter behov, dog min. 2 gange om året. 
  3. Alle bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt.
  4. Ændringsforslag til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før det forældremøde, hvor valget af nye bestyrelsesmedlemmer finder sted. 
  5. forældrebestyrelsen kan på ingen måde blande sig i Troldehusets drift/økonomi. 


Formål:


  1. At være formidler imellem forældre, leder af Troldehuset og myndigheder. 
  2. Bestyrelsen kan komme med forslag til aktiviteter i dagligdagen, samt ture ud af huset.
  3. Bestyrelsen har pligt til, i samarbejde med Troldehusets ledelse, at skabe en alsidig hverdag for børnene.