Vedtægter for Troldehuset

 Åbningstider:

Mandag – torsdag 6-17

Fredag 6-16

Antal Børn:

Vi er godkendt til 27 børn i alderen 0 år til skolealderen.

Optagelse:

Børn bliver skrevet op på venteliste, og bliver for så vidt muligt optaget i den rækkefølge de bliver skrevet på listen. Der kan dog opstå et akut behov for plads i Troldehuset, som så kommer først i køen.

Priser og betaling:

Pris oplyses ved henvendelse i Troldehuset, og kan ses på vores hjemmeside. Evt. regulering af prisen vil blive meddelt til forældrene med 1 måneds varsel til den 1. i hver måned.

Beløbet skal være indbetalt senest den 5. i måneden.

Hvis beløbet ikke er indbetalt rettidigt, bliver man rykket 2 gange. 2. gang kommer der et rykkerbegyr på 100 kr. Sker det gentagne gange for samme barn, har lederen ret til at opsige barnet fra dags dato.

Der betales for 12 måneder, og prisen er inkl. mad og bleer.

Opsigelse:

Opsigelse kan ske den 1. eller den 15. i måneden med 1 måneds varsel.

Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 5 forældre som alle er på valg hvert andet år.

 Formål:

Vi har i Troldehuset fokus på læring hele dagen, det vil sige at vi - ved at sætte fokus på de pædagogiske rutiner, tager udgangspunkt i børnenes alder, udvikling og hvad de er optaget af - sikre at vi skaber et godt læringsmiljø hele dagen.
Vi vægter den gode normering højt hver dag. Personalet planlægger det pædagogiske læringsmiljø ud fra faglige refleksioner, erfaringer, børnegruppen og den styrkede pædagogiske læreplan, for at sikre at alle børn får mulighed for at trives, lære, dannes og udvikle sig.