Læreplan

Kombineret vuggestue og børnehave

Læreplaner 2018

Troldehuset      -      Vendsysselvej 8      -      9460 Brovst      -      98 23 82 86      -      kontakt@troldehuset.com

Læreplaner og børnemiljø:


Loven om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner blev indført i dagtilbudsloven i 2004. Læreplanen skal behandle følgende temaer:


 • Alsidig personlig udvikling.
 • Sociale kompetencer.
 • Sproglig udviking.
 • Krop og bevægelse.
 • Naturen og naturfænomener.
 • Kulturelle udtryksformer og værdier.


Læreplanerne skal indholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læreproces skal give børnene mulighed for at tilegne sig.


I læreplanerne skal børnemiljø også indgå, vi skal have fokus på stedets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i vores arbejde med læreplanen.


I Troldehuset vil læreplanerne beskrive vores daglige pædagogiske praksis og   vores daglige arbejde med Lotte Sallings ”Snakke Pakker”. ”Snakkepakker” er struktureret sprogarbejde, som arbejder med alle temaerne i læreplanen. Vores læreplaner er inddelt efter alder og tilpasset børnenes kompetencer og udvikling.


I årets løb arbejder vi med forskellige læreplansprojekter, alt afhængig af hvilke børn vi har og hvad deres behov er, så udarbejder vi læreplanerne efter det. Har vi fx en gruppe børn der har ekstra fokus på krop og bevægelse, så tager vi udgangspunkt i det. Der vil også være fælles læreplansarbejde med fx af- og påklædning eller sprogarbejde.1. Barnets alsidige personlige udvikling:


Målet er at skabe en hverdag hvor barnets spontanitet, nysgerrighed og interesse understøttes, og hvor barnet får mulihed for at udvikle selvstændighed, selvtillid og selvværd, og får hjælp til at tackle de forskellige følelser, der opstår i fællesskabet.


 • Vi giver børnene gode sproglige evner, ved at give os god tid til at tale med dem, lytte til dem, giver plads til at de kan komme frem med deres ideer, ønsker og meninger.
 • Vi lære dem samspillet med andre børn og voksne, støtter dem i sejre og nederlag, husker at give ros og anerkendelse.
 • Vi møder børnene på deres plan.
 • Vi motiverer børnene, så de bliver aktive, selvhjulpne og trygge og giver dem en god almen viden.
 • Vi lærer børnene inden skolestart at være selvhjulpne ved toiletbesøg samt ved af- og påklædning.
 • Vi styrker børnene i sejre og nederlag.
 • Vi giver dem gode sproglige kompetencer ved at lytte til deres oplevelser, ideer og meninger.Børnemiljøet skal:


 • Give børnene en følelse af at Troldehuset er et rart sted at være og udfordrer sig selv.
 • Give børnene en tryg og genkendelig hverdag.
 • Give børnene mulighed for at blive selvhjulpne.


Metode:


Almindelige basale ting, som vi lærer børnene toiletbesøg, af- og påklædning, spise selv m.m.


Målet er nået:


 • Når børnene opdager at de kan klare de forskellige udfordringer de oplever i hverdagen.
 • Når børnene giver udtryk for ”Jeg tør- Jeg vil- Jeg kan”.2. Barnets sociale kompetencer:


Målet er at skabe en hverdag hvor barnet lærer at begå sig i fællesskabet, lære at vise hensyn og respekt for andre og sætte egne grænser, og lære at løse konflikter.


 • Vi lære dem at tale pænt til hinanden.
 • Vi lærer dem at være lydhøre overfor andre, udvise empati, respektere andre, vise hensyn til både voksne og små.
 • Vi lærer dem at danne venskaber, sætte grænser, løsekonflikter uden at slå sig frem.
 • Vi lader dem få lov at afreagere, være sur i fred, hvis der er behov for det.
 • Vi får dem i gang med fælles leg og passer på ingen føler sig udenfor.
 • Vi lærer børnene at tale pænt til børn og voksne og forstå, at det ikke kun er ”mig” der skal høres.Vores børnemiljø skal:


 • Give børnene mulighed for at lege i små grupper.
 • Give børnene mulighed for at få øje på de andre børn og dyrke venskaber.
 • Vores inde- og udemiljø skal give børnene muligheder for at lave aktiviteter i grupper.


Metode:


 • Vi har fælles samlinger, hvor børnene lærer at lytte til og fortælle for de andre børn.
 • Vi bruger empati overfor børnene og viser dem at de andre børn også rummer forskellige følelser.Målet er nået: • Når gruppen fungerer godt sammen og at der ikke er nogle børn, der står udenfor.
 • Når børnene er omsorgsfulde og hjælpsomme.3. Sproglig udvikling:


Målet er at skabe en hverdag der giver barnet mulighed for at udvikle sit sprog gennem dagligdags aktiviteter, og støtte barnet i at lære at bruge sproget som kommunikationsmiddel.


 • Vi taler meget med børnene, både store og små, sætter ord på hverdagaktiviteterne, hvad vi gør og hvorfor.
 • Vi læser bøger, der giver anledning til spørgsmål. Rim og remser, spil og musik.
 • Vi introducerer førskolebørnene til bogstaver og tal, lære dem at skrive eget navn og genkende andre ord.
 • Vi øver dato, ugedag, måned og år.


Vores børnemiljø skal:


 • Give børnene mulighed for at sidde i små grupper med ro til at dyrke sproglige aktiviteter.
 • Have sprogstimulerende materialer/ udsmykninger på væggene og legetøj der stimulerer sprog.


Metode:


 • Vi opfordrer børnene til at deltage i samtalen, byde ind med noget, fortælle om deres oplevelser.
 • Vi hjælper dem med at bruge sproget i konfliktsiuationer.


Målet er nået:


 • Når børnene bruger sproget til dialog og konfliktløsning.
 • Når børnene viser interesse og færdigheder i forhold til bogstaver, tal, ord og deres eget navn.4. Krop og bevægelse:


Målet er at skabe en hverdag hvor barnet får mulighed for at udvikle motoriske færdigheder og bevarer glæden ved at bruge sin krop.


 • Vi sørger for, at der er gode udfoldelsesmuligheder, både ude og inde.
 • Vi hjælper børnene med at bevare glæden ved at røre sig, bruge kroppen, uden at vi sætter alt for mange grænser.
 • Vi synger sanglege med fagter og bevægelse.
 • Vi lærer børnene at opleve velvære med en sund krop, fortæller dem om sund og usund mad.
 • Vi bruger nærmiljøet til gåture og oplevelser.
 • Vi styrker deres finmotorik ved at tegne, klippe og klistre, spise selv, bruge bestik, af- og påklædning.


Vores børnemiljø skal:


 • Vores inde- og udemiljø skal være omstillingsklar til forskellige aktiviteter.
 • Udemiljøet skal være udfordrende til de motoriske færdigheder.
 • Indemiljøet skal give børnene mulighed for at udvikle finmotorikken.


Metode:


 • Vi har legestue i kulturhuset i Arentsminde hver 2. uge, hvor der bliver lavet motorikbaner af forskellige redskaber. Vi bruger forskellige redskaber, hvor mange forskellige sanser motiveres.
 • Vi styrker finmotorikken med at tegne, klippe, klistre, samt begyndende brug af bestik.


Målet er nået:


 • Når børnene viser glæde ved at ”nu kan jeg”.
 • Når børnene har balance og styrke i kroppen, udviser kropsbevidsthed.
 • Når børnene tør prøve nye udfordringer.5. Naturen og naturfænomener:


Målet er at skabe en hverdag hvor barnet lærer glæden ved naturen og lærer at vise respekt og forståelse for dyr og planter, og oplever naturen på alle årstider i forskelligt slags vejr.


 • Vi bruger uderummet meget til leg i alt slags vejr.
 • Vi inspirerer børnene til at bruge hvad vi ser i naturen til forskellige aktiviteter, både i haven, skoven, marker og de lokalområder vi har.
 • Vi observere sammen med børnene de dyr og planter vi ser og undersøger nærmere hvis der opstår spørgsmål eller undren. Børnene får mulighed for at bruge deres sanser til at opleve dyr og planter med.
 • Vi lærer dem at respektere dyr og planter i naturen.


Vores børnemiljø skal:


 • Indbyde børnene til at kigge, røre og undersøge tingene i naturen.
 • Give børnene forskellige sanseoplevelser i naturen.
 • Være tilgængeligt hele året.


Metode:


 • Vi snakker med børnene om de forskellige årstider og årets gang og hvilken forandringer der kan ses i naturen.
 • Vi deltager i Naturfredningsforeningens årlige skraldindsamling, i den forbindelse snakker vi om genbrug, skrald i naturen og hvordan vi skal behandle naturen.
 • Vi laver udflugt årligt til Hjortdal dyrefarm og campingtur på Camping Rolighed, hvor der er masser af dyr, børnene får lov at fodre.
 • Vi tager på bondegårdsbesøg og på turer ud i nature n, hvor vi samler materialer til aktiviteter.


Målet er nået:


 • Når børnene udviser en begyndende respekt og viden om dyr og planter.6.Kulturelle udtryksformer og værdier:


Målet er at skabe en hverdag som understøtter barnets fantasi og udtryksmåder, og at give barnet


 • Vi fejrer de forskellige danske højtider.
 • Vi taler om andre lande, folk vi møder med anden etnisk baggrund, deres kultur og traditioner.
 • Vi deltager i børnenes lege og fantasier på deres primisser.
 • Vi besøger forskellige udstillinger og forskellige musikalske oplevelser.
 • Vi læser bøger højt for børnene og lader dem selv opdage bøgernes verden.


Vores børnemiljø skal:


 • Give børnene mange kulturelle oplevelser.
 • Give børnene mulighed for forskellige kreative aktiviteter, så de kan få mulighed for at udtrykke og skabe.
 • Fejre forskellige højtider.


Metode:


 • Vi holder jule- og fastelavnsfester.
 • Vi har arrangementer med musik, feks. Musikpædagog i et forløb på 8 uger årligt.
 • Vi tager til teaterforestillinger på biblioteket og andre steder.


Målet er nået:


 • Når børnene formår at bruge fantasi i leg og kreative udfoldelser.
 • Når børnene viser interesse for de forskellige traditioner og deltager i aktiviteterne.